Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de koopovereenkomst. 

Levering

Op het moment dat wij uw bestelling ontvangen, wordt deze met de grootst mogelijke zorg in behandeling genomen. Verzending van uw bestelling vindt op werkdagen plaats (mits de artikelen op voorraad zijn) binnen 48 uur na ontvangst van uw betaling. De factuur ontvangt u bij uw bestelling. U ontvangt onmiddellijk na bestelling een opdrachtbevestiging per e-mail. Onze artikelen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar (met uitzondering van de Tawny contact borstprotheses). Soms komt het voor dat een artikel tijdelijk uitverkocht is, wij houden uw bestelling dan aan, u ontvangt een e-mail  bericht met de verwachte levertijd.

Vooruitbetaling door de afnemer is een voorwaarde voor levering van de producten, met uitzondering van onder rembours levering binnen Nederland en  tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Koopovereenkomst

Ter bescherming van consumenten bestaat er de wet “Verkoop op afstand”, waaraan wij ons uiteraard houden. We willen dat u volledig tevreden bent met uw aankopen. Wanneer u een bestelling aan ons doorgeeft, vindt er een koopovereenkomst plaats. Wilt u uw bestelling alsnog annuleren dan kan dit kosteloos binnen 7 werkdagen. Daarna is annulering niet meer mogelijk.

Verpakking

Uw pakje wordt zonder direct herkenbare afzender thuisbezorgd. Deze is discreet verpakt in neutraal karton zonder opdruk. U herkent het pakket aan de afzender L. Day NL 4715 AN 17.

Bijdrage verzendkosten

Om uw bestelling veilig bij u thuis te laten bezorgen, bieden wij uw pakje aan bij de Post.nl op uw naam. Alle producten met een verkoopwaarde boven de € 35 worden binnen de Europese Unie (EU) gratis thuis bezorgd. De verzendkosten buiten de EU worden bij het totaalbedrag van uw bestelling opgeteld. Voor levering buiten de EU ontvangt u een opdrachtbevestiging met toevoeging van/inclusief de verzendkosten. Eventuele nalevering wordt natuurlijk kosteloos naar u toegezonden.

Onder rembours alleen in Nederland

Bij rembours bestellingen komen er in Nederland € 20,00 kosten bij. Bij rembours betaalt u het volledige bedrag van uw bestelling (incl. verzend- en rembourskosten) aan de postbode op het moment dat deze u het pakje aanbiedt. Een bevestiging van uw bestelling ontvangt u na het doorgeven van uw bestelling via e-mail. De factuur ontvangt u bij uw bestelling. Uw bestelling wordt in 1e instantie op uw adres aangeboden. Indien de postbode u niet thuis treft, kunt u uw bestelling binnen 2 weken ophalen bij het postkantoor en daar afrekenen. Indien u uw bestelling niet aanneemt of ophaalt bij het postkantoor, zijn wij genoodzaakt om u € 25,00 voor gemaakte administratie en verzendkosten door te berekenen.

Verkeerde maat contact borstprothese

Wij begrijpen dat het niet altijd mogelijk is onmiddellijk de juiste maat van uw borstprothese te bepalen. U bent hiervoor echter zelf verantwoordelijk. Heeft u een verkeerde maat besteld dan volgt een eenmalige herlevering. Voor de eenmalige herlevering krijgt u een rekening van €15 inclusief verzendkosten en eventuele andere niet genoemde kosten( dit geldt uitsluitend binnen de EU)( voor buiten de EU ontvangt u een opdrachtbevestiging per e-mail met verzendkosten) . Deze rekening dient u te voldoen voordat wij overgaan tot herlevering. De artikelen met een onjuiste maat dienen ongedragen, niet gebruikt en in ongeschonden staat te worden geretourneerd.

Beschadigingen of gebreken

De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan ons te melden. Klachten inzake orders dienen binnen 7 dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt telefonisch, schriftelijk, of per e-mail aan ons gedaan te worden. U ontvangt binnen 48 uur een bericht per e-mail met RMA nummer(Return Materials Authorization). Na deze e-mail  heeft u toestemming  om het pakket onder vermelding van het RMA nummer terug te sturen.  Indien u niet aan deze voorwaarde voldoet, hebben wij in overeenstemming met onze verplichtingen geleverd. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij ter uwer keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor éénmalige gratis herlevering zorgen (met uitzondering van de bepaling genoemd onder “Verkeerde maat contact borstprothese”) Het tegoed zal minus de kosten van BTW en verzending zijn. De artikelen dienen ongedragen, niet gebruikt en in ongeschonden staat te worden geretourneerd.

Retourgoederen

In verband met hygiëne is het niet mogelijk om opgestuurde goederen te retourneren, anders dan zoals omschreven onder ‘beschadigingen of gebreken’ en ‘verkeerde maat contact borstprothese’. Stuur nooit een product zomaar retour aan de leverancier, of aan een derde partij welke de verzending van het product heeft verzorgd. Neem eerst contact met ons op.

Discretie en Privacy

Wij gaan uiterst discreet met uw persoonsgegevens om en zullen deze nimmer aan derden verstrekken. Uw gegevens worden niet gebruikt voor reclamedoeleinden en dienen uitsluitend voor onze administratie.

Prijsaanpassing

Alle aanbiedingen van de leverancier zijn vrijblijvend en de leverancier behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering/levering daarvan, is de afnemer/koper gerechtigd de bestelling te annuleren binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door de leverancier op diens website. Een overeenkomst of bestelling komt slechts tot stand na acceptatie daarvan door de leverancier.

Aansprakelijkheid leverancier

Aansprakelijkheid van de leverancier voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten, behoudens daar waar sprake is van grove schuld dan wel opzet aan de zijde van de leverancier. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.

Door bij ons te bestellen geeft u te kennen, dat u akkoord bent met onze levering- en betalingsvoorwaarden.